Správy z priemyslu

Princíp tlakových hrncov

2022-06-27
Princíptlakové hrnceje jednoduchý, pretože bod varu vody je ovplyvnený tlakom vzduchu a čím vyšší je tlak vzduchu, tým vyšší je bod varu. Vo vysokých horách a náhorných plošinách je tlak nižší ako 1 štandardný atmosférický tlak a bod varu vody je nižší ako 100 ° C, takže voda môže vrieť pod 100 ° C a vajcia sa nedajú variť s obyčajnými hrncami. Voda nevrie, kým teplota nepresiahne 100 ° C pri tlaku vyššom ako 1 atmosféra. Thetlakový hrniecbežne používaný ľuďmi je navrhnutý na tomto princípe. Tlakový hrniec celkom tesne uzatvára vodu, voda sa zahrieva, odparovanie vodnej pary môže difundovať do vzduchu, môže sa udržať iba v tlakovom hrnci, tvorí vnútrotlakový hrniectlak vyšší ako atmosférický tlak, 1 pri varení tiež zvyšuje teplotu vody na viac ako 100 , takýto tlakový hrniec v prostredí vysokej teploty a vysokého tlaku, ryža sa varí ľahšie a je celkom chrumkavá. Samozrejme, tlak v tlakovom hrnci nie je neobmedzený, inak vybuchne.

tlakové hrnce